Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Endrer utdanningen for journalistene

639616-at-the-lecture

Etter at samfunnet for alvor har blitt digitalisert kommer nyhetene raskt ute på nett. Tidligere kunne det gå nesten et døgn før nyhetene slapp ut i mediene – mens nå får du nyhetene nesten umiddelbart – via nettet. Dette har gjort at utdanningsinstitusjonene har måttet tenke nytt om sine studier. Nå har for eksempel Universitetet i Bodø kuttet ut tidligere tredeling av studiet. Der studentene før kunne velge mellom avis,- TV- eller radiojournalistikk, med hver sin grunnutdanning, blir de nå forberedt for den nye digitale mediehverdagen, som inkluderer både tekst, bilde, video.

Den nye raske medieverden betyr også at journalistene må øke produksjonstempoet – og nyhetene kan like gjerne være laget med kun mobiltelefon som verktøy. Det blir vanskeligere og «sitte på» saken sin i lengre tid – nå må den ut. Ulempen med det høye tempoet i mediebransjen kan bli kvaliteten på det som publiseres. Tiden journalistene tidligere hadde til rådighet for å kvalitetssikre sine saker blir borte når tempoet settes opp. Teknikker, metoder og innfallsvinkler på nyhetsstoffet – som kanskje kan forenkle hverdagen til de nye journalistene bør derfor innlæres allerede under studietiden. Mediebransjen er inne i en meget spennende utvikling – så her gjelder det for journalistene «å henge med i svingene».