Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Hvordan skriver man en bra artikkel?

Uansett om man vil skrive en bok, et kort essay eller en liten artikkel om noe man har opplevd eller sett, er det viktig å vite hvordan man skriver bra. En artikkel kan ikke være kjedelig, ellers vil folk slutte å lese etter de to-tre første setningene. Dagens mennesker er veldig krevende til informasjonen de blir gitt, siden utvalget av kilder og nyhetsaviser er enormt.

Krever litt å lære – men gir mye mer igjen

Derfor går journalister på høyskoler – der lærer de hvordan man setter opp en artikkel, hvordan man bygger den på en riktig måte og hvordan man holder språket livlig og interessant. Selvfølgelig er det utrolig viktig å ha et godt ordforråd. Om du vil uttrykke deg selv via en artikkel, må du kunne beskrive dine følelser og tanker så nøyaktig som mulig. Slik sørger du for at oppmerksomheten til leserne ikke daler – gode journalister og skribenter vet hvordan de skal holde leserne spent og interessert helt frem til den aller siste bokstaven.

Konkrete tips til den beste artikkelskrivingen

For å skrive en god artikkel må man også holde en harmonisk balanse mellom ren informasjon og livlige forklaringer. Språket må være bredt, men samtidig må man holde seg til saken og ikke sluntre unna. En god artikkel har en kort innledende del, der man får oppgitt hva som skjer og hvilken innvirkning dette har på omverdenen. Deretter kommer den utfyllende delen, den informative teksten som forklarer så godt som mulig saken. En god skribent vil deretter legge inn noen egne tanker og meninger rundt det hele, samtidig som han eller hun holder seg så nøytral som mulig. Avslutningen av artikkel bør reflektere hva folk tror om situasjonen, og kanskje inneholde en rask konklusjon.