Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


K-nyheter

486125-news-reporter-in-live-transmission

K-nyheter er nyheter som handler om krise, krig, katastrofer, konflikt og i noen tilfeller kuriositet og for enkelte deler av verden er det nesten disse nyhetene som blir presentert for resten av verden. Man sier at nyhetene går fra nord til sør – der nord er den rike delen av verden og sør representerer utviklingsland – land med bistandsbehov – ikke-industrialiserte land. Selv om «sør» har den største befolkningsandelen blir ofte nyhetsbildet på verdensbasis produsert og presentert av mindretallet i nord, og de store nyhetsbyråene i verden sitter med stor makt i forhold til hvordan vi oppfatter verden. De 52 landene som utgjør kontinentet Afrika kan sjelden skilte med verdensnyheter av økonomisk eller politisk art – her må det en såkalt «K-nyhet» til for at landet skal «synes» i verdenspressen.

K-nyheter fra «sør» blir dessuten ofte presentert med «folkemassen» og dermed litt upersonlige – for eksempel flyktninger som går i tog på vei til et forhåpentligvis bedre liv eller et oversiktsbilde av en flyktningeleir – mens i Norge blir k-nyhetene ofte mer personlige – vi får et innblikk i ofrenes personlige tap og lidelser i igjennom intervjuer og bilder. Det blir på en måte «vi» – som vi kjenner og kan identifisere oss med og «de andre» – folkemassene i sør.