Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU)

627803-writing-a-letter

Hvis du mener avisa eller andre medier har omtalt en sak på en måte du mener er krenkende for deg eller andre kan du sende en klage til PFU. En klagesak må sendes PFU innen seks måneder etter at saken ble publisert i media og det tar tre til fire måneder før klagen er ferdigbehandlet og PFU kommer med uttalelse i saken. Klagesaken blir vurdert til «brudd», «ikke brudd» og i noen tilfeller «kritikkverdig». Har mediet fått en klagesak som er fellende (brudd) eller kritikkverdig, plikter mediet, så raskt som mulig, å offentliggjøre dette på en godt synlig plass eller i god sendetid.

En klage til PFU må leveres skriftlig og på nettsidene til PFU finner man et eget klageskjema som kan lastes ned. Her finner du også en oversikt over saker som tidligere har vært behandlet i utvalget – dermed at du kan se om lignende saker har vært behandlet før og hva som ble utfallet i disse sakene før du eventuelt sender inn din klage. Dette er også nyttig informasjon for journalister og andre som jobber innenfor mediebransjen i dag.

Ønsker klager å være anonym i forhold til offentliggjøring vil utvalget behandle dette i hvert enkelt tilfelle.