Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Makten i meda

313117-dv-camcorder

Montesquieu var statsrettsfilosofen som foreslo en tredeling av statsmakten og han mente at disse skulle virke uavhengig av hverandre. Filosofen delte makta i «Den lovgivende makt», «Den utøvende makt» og «Den dømmende makt». I Norge vil det si Stortinget, regjeringen og domstolene.

Mediene blir ofte kalt «den fjerde statsmakt» fordi mediene har meget stor makt i dagens samfunn. Mediene drives uavhengig av staten og de er på en måte maktens voktere. Om med makt følger det også ansvar. Alle parter i en sak har for eksempel rett til å bli hørt eller uttale seg om sin side av en sak – uten at journalistenes egne personlige meninger kommer frem. Derfor må også mediene passe på seg selv også – det kan av og til være vanskelig å forholde seg nøytral i forhold til nyhetene som presenteres.

De fleste mediene jobber etter, eller forholder seg til, vær varsom-plakaten som er utarbeidet av Norsk Presseforbund (Medie-Norges fellesorgan) som blant annet inneholder følgende punkt:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

I tillegg har redaktørene en egen «redaktørplakat» og forholde seg til i hverdagen.