Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Pressens offentlighetsutvalg

4599590-businessman-writing-on-paper-notes

Pressens offentlighetsutvalg består av journalister, redaktører og andre som har hatt tilknytning til media. Utvalgets oppgave er å jobbe for innsynsrett og tilgang til informasjon for journalister og redaktører slik at hver redaksjon kan publisere det de mener er samfunnstjenlig informasjon. Møter i kommunal regi – kommunestyremøter, havnestyremøte, valgstyremøte og fylkesutvalgsmøter må alle holde møter for åpne dører. Skal dørene lukkes må det først vedtas av styret og vedtaket må kunne forankres i kommuneloven § 31, nr. 2, 3, 4 eller 5.

Domstolenes rettsmøter er også åpne møter og journalistene kan referere fra møtene som holdes. Skal møtene føres for lukkede dører kreves det også her et vedtak forankret i lovverket, unntaket er barne- og familiesaker – disse sakene går som regel for lukkede dører og omtale eller referat av slike saker, eller annen journalistikk rettet mot barn, blir ikke regnet som god presseskikk i følge Vær varsom plakaten.

På nettsidene til Norsk presseforbund (http://presse.no) finner du mye nyttig informasjon om hvordan du som journalist eller redaktør skal gå frem for å få innsyn i de forskjellige offentlige rom. Her finnes også link til søknadsskjema som kan lastes ned der det kreves særskilt tilgang og journalister og redaktører kan få tildelt eget passord og brukernavn.