Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten

7486868-side-view-of-casual-photo-editors-working-on-computer

I tillegg til Vær varsom-plakaten arbeider redaktørene også etter retningslinjene i Redaktørplakaten. Redaktøren har nemlig det fulle og hele ansvaret for at det som kommer ut i pressen er samfunnstjenlig. Det skal være klart for enhver hva som er fakta, informasjonsformidling, reportasje eller hva som er vurderinger og meninger fra mediets (avis, radio, TV, internett) side. Det skal heller ikke stride mot redaktørens overbevisning. Redaktørplakaten er en avtale mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening vedtatt første gang i oktober 1953 og senere revidert to ganger – i 1973 og sist i 2004.

Tekstreklameplakaten fremstår ikke lenger som en egen «plakat» da den i juni 2015 ble innlemmet i pressens Vær varsom-plakat. I Vær varsom plakatens punkt om Integritet og troverdighet, fremheves punkter som skal setter et klart skille i mellom hva som er reklame og hva som er journalistikk. Inneholder et program for eksempel produktplasseringer skal dette komme klart frem. Journalistene skal heller ikke la seg påvirke eller motta ytelser for å promotere et produkt uten at publikum blir gjort oppmerksom på at dette er å anse som reklame. Det skal i det hele være et klart skille mellom markedsavdelingens arbeid og det redaksjonelle arbeidet i mediene.