Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Vær varsom-plakaten

4247832-empty-screen-camera

Vær varsom-plakaten er utarbeidet av Norsk Presseforbund og har vært retningslinjer i Norsk presse helt siden 1936 – da den ble vedtatt for aller første gang. Opp igjennom årene har Vær varsom-plakaten blitt revidert flere ganger, og den ble sist revidert i 2015 da om regler i forhold til tekstreklame. Punktene i Vær varsom-plakaten inneholder selvpålagte regler og etiske retningslinjer når det kommer til publisering – enten det er i avis, radio, TV eller internett.

Pressens faglige utvalg (PFU) er Norsk Presseforbunds eget klageorgan i forhold til blant annet «vær varsom plakaten». Utvalget har til sammen sju representanter – to fra Norsk Journalistlag, to fra Norsk Redaktørforening og tre fra allmennheten. Utvalget behandler klager som kommer inn i forhold til den Norske mediehverdagen og kommer med en offentlig uttalelse i forhold til klagen. Utvalget har dessuten ti varamedlemmer. PFU behandler også klager som måtte komme i forhold til media under utøvelse av sin selvpålagte informasjonsplikten.

Alle journalister og redaktører plikter å sette seg inn i Vær varsom plakatens retningslinjer i forhold til publisering av nyhetsstoff. Vær varsom plakaten består av fire hovedpunkter:

  1. Pressens samfunnsrolle
  2. Integritet og troverdighet
  3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene
  4. Publiseringsregler

Alle de fire hovedpunktene har underpunkter. Vær varsom plakaten finner du på presse.no.